مدرسه آنلاین پیشرو در کیفیت و آموزش
اخبار

رتبه چهارم جهان برای ایران در المپیاد زیست شناسی به روایت تصویر

تاریخ : ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۲
پسران طلایی ، دختران نقره ای 
رتبه چهارم جهان برای ایران در المپیاد زیست شناسی
امین آراسته ، امین اشرف گنجویی ، بهار صابرزاده و ندا نیلوفرنشان
رتبه چهارم جهانی ایران در المپیاد زیست شناسی
رتبه چهارم جهانی ایران در المپیاد زیست شناسی
رتبه چهارم جهانی ایران در المپیاد زیست شناسی

رتبه چهارم جهانی ایران در المپیاد زیست شناسی
© Copyright 2006 - 2017 MadresehOnline.ir. All rights reserved. | info@madresehonline.ir