مدرسه آنلاین پیشرو در کیفیت و آموزش
اخبار

سال تحصیلی 93-94

تاریخ : ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۳
در آستانه آغاز سال تحصیلی 93-94 هستیم . در سال گذشته نظام مقاطع تغییراتی را در پی داشت که پورتال مدرسه آنلاین نیز همگام با این تغییرات، خود را همسو با این نظام کرد و این تغییرات به علت ساختار کاربردی و قابل انعطاف پرتال مدرسه آنلاین، بدون وقفه و بسرعت در مدارس بصورت کاربردی عملی شد. 
امید است امسال نیز مانند سال های گذشته با همکاری کادر دلسوز مدارس با مجموعه مدرسه آنلاین، بتوانیم راحتی در ارتباطات را برای خانواده ها ، معلم ها و دانش آموزان بیش از پیش فراهم آوریم و با استفاده از تکنولوژی های مختلف ، رسانه های اس ام اس و سایت رسالتِ انتقالِ ارتباطاتِ دقیق و شفاف را بی هیچ کم و کاستی میسر کنیم.
همواره از شما همراهان سپاسگزاریم.
مدیریت اجرایی مدرسه آنلاین
مرضیه مشک آبادی
© Copyright 2006 - 2017 MadresehOnline.ir. All rights reserved. | info@madresehonline.ir