مدرسه آنلاین پیشرو در کیفیت و آموزش
مقالات

مدرسه هوشمند

گروه مقاله : گروه علمی
تاریخ : ۶ / ۶ / ۱۳۹۰
دانلود

 

     
 

 

این اصول ساختاری را برای مدارسی که مظهر یادگیری ارتباطی که غرق در درک عمیقی که منشأ احترام برای تمام اعضاء می باشد پیش بینی های لازم را کرده است و کردار دانش آموزان در آستانه روبرویی با جهانی است که شامل افراد متفکر و مسئولیت پذیر جوامع مختلف می باشد. این تصور از آموزش صحیح به عنوان اساس برای ارتباطات مشاوره ایی بین پروژه زیر و سیستم های مدرسه با اهداف مشابه بکار می رود.

 هفت راه حل اصولی در مدرسه هوشمند وجود دارد :

1- علم فرایا: بطور دقیق باید آنچه محتوا رشته و میان رشته است که برای دانش آموزان مفیدتر می باشد را مورد بررسی قرار دهد. تشخیص و محتوا ساختاریکه، یارایی بیشتری برای پیشرفت دانش آموزان دارد، نقطه شروع مهمی برای الگوی مدارس هوشمند می باشد.

2- هوش قابل یادگیری. در مقابل نظریه روانشناسی قدیمی که معتقد به این نظر هستند که هوش مقدار ثابتی می باشد، بیشتر تحقیق پروژه زیرو و شواهد دیگر مبنی بر اینکه دانش آموزان می توانند روش های فکر یک کمک به عملکردشان می کند را یاد بگیرند. تکامل آموزش بالاتر به افکار مربوط به موضوع های آموزش نظم می دهد و به وجود آمدن فرهنگ مدرسه که قهرمانان و پایه همچون افکار می تواند تأثیر مهمی در دانش آموزان "تصوراتشان از توانائیهایشان در یادگیری" داشته باشد.

3- تمرکز در یادگیری. در زمانی که اهداف معقولی برای دانش آموزان وجود دارد و اغلب تمرکز در ژرف اندیشی در زندگی روزمره مدرسه گم می شود. در الگو مدارس هوشمند تأکیدمان را روی کار دانش آموزان قرار می دهیم. درک عمیق مخالف با یادگیری طوطی وار یا نتایج واضح و بسیار محدود به وجود آوردند و نشان دهند.

4- آموزش برای انتقال و تسلط. به جزء حداکثر توانایی آموزش، ساده است که دانش آموزان از فرصتهای مناسبی که دارند و انگیزه برای یادگیری، درس بگیرند.

تکنیکهای آموزشی بطور آشکارا الگو قرار دادن، پایه، ترغیب شدن به دانش آموزان کمک می کند تا پلی بین آنچه یاد گرفته اند با موقعیتهای جدید برقرار کنند (بطور مثال انتقال) بطور زیادی (احتمال اینکه دانش آموزان به درستی یاد خواهند گرفت را افزایش می دهد و بطور فعالانه از آنچه یاد گرفته اند را بکار خواهند برد.)

5- ارزیابی مرکز یادگیری. ارزیابی در بهترین عملکردها به عنوان وسیله سنجش و منعکس کننده برای یادگیری می باشد. ارزیابی دانش آموزان را علاوه بر معلمان درگیر می کند و پویایی در دانش آموزانیکه مسئولیت اساسی را برای کیفیت کارشان و یادگیریشان به عهده می گیرند به وجود می آورد.

6- پذیرش سختی به افکار خردمندانه و درک عمیق نیازمند دانش آموزانیست که قادر به حل و فصل کردن و همواره قادر به ترقی کردن در موقعیتهای و مشکلات پیچیده باشند. الگو مدارس هوشمند شامل موقعیتهای یادگیریست که به دانش آموزان کمک می کند تا مهارتهایی را بنا کنند و در مقابل سختیها مقاوم باشند و شروع به توسعه حس با دشواریهای نقطه نظرهای جدید و تمرینها یاری کند.

7- مدرسه به عنوان سازمان یادگیری تنها اینگونه مدارس مکانهای رشد برای بچه ها می باشد آنها باید در مکانهای رشد برای استعداد و فعالیتهایشان قرار گیرند. مکانهائیکه به دنبال علائق منطقی و همکاران حرفه ایی حمایت و تشویق می شوند. علاوه بر این سازمان یادگیری موفق، ساختارهایی را به وجود می آورد که تمام اعضای مدرسه ارتباطی می توانند استفاده کنند و در مراحل تنظیم جهت و کنترل خود همکاری می کنند و سیستم پویایی را به وجود می آورند که تغییراتی از جمله نیازها و تصور تغییرات ارتباط عوض می کند.

 

 
     
© Copyright 2006 - 2017 MadresehOnline.ir. All rights reserved. | info@madresehonline.ir