مدرسه آنلاین پیشرو در کیفیت و آموزش
مقالات

مدرسه هوشمند

گروه مقاله :گروه علمی

این اصول ساختاری را برای مدارسی که مظهر یادگیری ارتباطی که غرق در درک عمیقی که منشأ احترام برای تمام اعضاء می باشد پیش بینی های لازم را کرده است و کردار دانش آموزان در آستانه روبرویی با جهانی است که شامل افراد متفکر و مسئولیت پذیر جوامع مختلف می باشد. این تصور از آموزش صحیح به عنوان اساس برای ارتباطات مشاوره ایی بین پروژه زیر و سیستم های مدرسه با اهداف مشابه بکار می رود.
هفت راه حل اصولی در مدرسه هوشمند وجود دارد :

تاریخ : ۶ / ۶ / ۱۳۹۰
متن کامل مقاله...
« قبلی 1 بعدی » 
© Copyright 2006 - 2017 MadresehOnline.ir. All rights reserved. | info@madresehonline.ir